Bowens

Bowens je dostupný v 77 krajinách sveta. | Nakupujte na Slovensku s podporou servisu na www.darian.sk

GEMINI CPre jednoduchú orientáciu v súčasnej ponuke zábleskových prístrojov prinášame základné informácie, ktoré Vám pomôžu pri úvahách o zadovážení nových osvetľovacích zariadení, prípadne doplnenie Vášho svetelného parku. Je pochopiteľné, že všetky nové prístroje majú zachovanú plnú kompatibilitu s prístrojmi predchádzajúcej rady v zmysle možnosti použitia širokého spektra dostupného príslušenstva.

Zverejnené v Bowens BLOG
Bowens LITEBOOK Zobrazenie položiek podľa značky: technika